4/2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I ETAPU PRAC KONSERWATORSKICH PRZY GROBOWCU RODZINY GUSTAWA GEYERA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA CMENTARZU PRZY ULICY OGRODOWEJ 43 W ŁODZI.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej, Inspektora ds. Remontów i Inwestycji na adres: beatahs@mateusz.org.pl, tel. 513100698.