1/2020 – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY RENOWACJI OGRODZENIA NA CMENTARZU PRZY Ul. OGRODOWEJ DLA KOŚCIOŁA ŚW. MATEUSZA W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA 279/283

Szczegółowy opis zamówienia: kontynuacja prac konserwatorskich (II etap) przy renowacji 14,5 przęseł ogrodzenia pomiędzy bramą główną a cmentarzem prawosławnym oraz 7,5 przęseł, między nowym budynkiem administracyjnym, a bramą na wprost kaplicy Scheiblera na terenie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43.
Zakres prac do wykonania wynika z przedmiarów – Załącznik nr 1.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej, Inspektora ds. Remontów i Inwestycji na adres remonty@lodz.luteranie.pl

1.Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

2.Formularz-oferty-zał-nr-2.pdf

3.Umowa-zał.nr-3.pdf

4.Przedmiar-dotacja-wkład-Parafii-2020-75-przesła.pdf

5.Przedmiar-dotacja-Urzędu-Miasta-2020-145-przęsła.pdf

6.Pozwolenie-ŁWKZ-Ogrodowa-ogrodzenie.pdf

7.Decyzja.pdf

8.Protokół komisji